TẶNG NGAY TÀI KHOẢN

TRỊ GIÁ 1000$

KHI THAM GIA ĐĂNG KÍ NGAY

CÁC BƯỚC
GIAO DỊCH

Bước 1
Lựa chọn tài sản giao dịch

Đây là một việc rất quan trọng, các bạn nên tìm hiểu về thị trường tài sản trước đó, xem nó đang trong tình trạng như thế nào, có thể xem trên tin tức từ báo chí hay báo mạng…

Bước 2
Xác định kiểu giao dịch

Mỗi sàn giao dịch có một kiểu cách vào lệnh khác nhau, chẳng hạn như Call/Put hay High/Low…

Bước 3
Đặt thời gian kết thúc lệnh

Các bạn có 30s để đặt lệnh và 30s chờ kết quả…

Bước 4
Đặt mức tiền muốn đầu tư

Cũng giống như trên việc này là tùy ý, miễn sao cảm thấy phù hợp với khả năng tài chính của mình. Không nên vì lòng tham và bị cháy tài khoản nhé!…

TẶNG NGAY TÀI KHOẢN

TRỊ GIÁ 1000$

KHI THAM GIA ĐĂNG KÍ NGAY